Sprzedam: Działka - pozostała

Sprzedam

370 000 zł, 530 zł / m2, 698 m2, Pszczyna


Na sprzedaż działka usługowa skomunikowana z DK1,
idealna na myjnię samochodową, budynek biurowy, ewentualnie zabudowę wielorodzinną .
Pełna własność, cena brutto z 23% vat-em

Do uzyskania ponad 600m2 powierzchni użytkowej.

Teren przylega bezpośrednio do restauracji Mc Donald oraz stacji benzynowej Orlen.
Komunikacja odbywa się przez działkę należącą do Mc Donald Polska, poprzez nieograniczoną służebność drogową.
Wjazd i wyjazd z DK1

Prąd, woda, gaz, kanalizacja w trakcie realizacji.
Podpisane umowy inwestycyjne przyłączeniowe.

Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego przewidują zabudowę usługową i wielorodzinną:
§ 148. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami I.1U - I.7U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:
- tereny zabudowy usługowej,
b) dopuszczone:
- mieszkania wbudowane w obiekt usługowy lub w budynku wolnostojącym,
- funkcje gospodarcze wbudowane w obiekt usługowy lub w budynku wolnostojącym,
- garaż wbudowany w budynek usługowy lub gospodarczy,
- drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna,
- zieleń towarzysząca;
2) Warunki zagospodarowania terenu i zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki budowlanej,
b) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 0,8,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 40%;
3) Zasady kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy:
- budynków usługowych - 11,0 m,
- budynków mieszkalnych - 11,0 m,
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego - 86 - Poz. 2255
- budynków gospodarczych - 7,0 m,
b) geometria dachów:
- dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej dachy spadziste w tym mansardowe oraz dopuszcza się
dachy płaskie,
- dla budynków gospodarczych minimalny kąt nachylenia połaci 200 oraz dopuszcza się dachy płaskie.
Nieruchomość wolna od obciążeń.

Możliwy również wynajem nieruchomości

::KONTAKT DO AGENTA
Dariusz Otlik
(32) 441 43 46
516 045 887
nieruchomosci.otlik@gmail.com

::DANE BIURA
''Otlik''Dariusz Otlik
Rynek 5
43-200 Pszczyna
32 441 43 46


Oferta wysłana z systemu BCK Galactica
  • Sprzedam: Działka - pozostała
  • Sprzedam: Działka - pozostała
  • Sprzedam: Działka - pozostała
  • Sprzedam: Działka - pozostała
  • Sprzedam: Działka - pozostała
  • Sprzedam: Działka - pozostała
  • Sprzedam: Działka - pozostała

Dane kontaktowe

Nieruchomości Otlik sp.z o.o.

43-200 Pszczyna
ul. Rynek 5

tel. 32 441 43 46
tel. 516045887
www.otlik.mojelokum.pl

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 15115
2005-2024 © Nieruchomości Otlik sp.z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. System dostarcza: mojelokum.pl - śląski serwis nieruchomości